Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Tuần trước Tuần thứ 15 năm 2020
(Từ ngày: 06/04/2020 - Đến ngày: 12/04/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai 06/04/2020
Thứ ba 07/04/2020
07h30 - Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnhUBND TP Phúc Yên+Bình XuyênGĐ. Nguyễn Văn Độ
Thứ tư 08/04/2020
Thứ năm 09/04/2020
Thứ sáu 10/04/2020
Thứ bảy 11/04/2020
Chủ nhật 12/04/2020
Số lượt truy cập :