Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Tuần trước Tuần thứ 21 năm 2019
(Từ ngày: 20/05/2019 - Đến ngày: 26/05/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai 20/05/2019
Thứ ba 21/05/2019
Thứ tư 22/05/2019
Thứ năm 23/05/2019
Thứ sáu 24/05/2019
Thứ bảy 25/05/2019
Chủ nhật 26/05/2019
Số lượt truy cập :