Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Tuần trước Tuần thứ 22 năm 2022
(Từ ngày: 23/05/2022 - Đến ngày: 29/05/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai 23/05/2022
07h30 - 17hLuyện tập trong diễn tập KVPT huyện Bình XuyênUBND huyện Bình Xuyênô. Độ+ô. Ngọc
Thứ ba 24/05/2022
07h - Luyện tập trong diễn tập KVPT huyện Bình XuyênUBND huyện Bình Xuyênô. Độ+ô. Ngọc
14h - Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm 2022PH2- UBND tỉnhô. Độ
Thứ tư 25/05/2022
Thứ năm 26/05/2022
07h30 - về việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù để phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnhUBND huyện Sông Lô +Yên Lạcô. Thắng+QLN
Thứ sáu 27/05/2022
07h30 - Luyện tập trong diễn tập KVPT huyện Bình XuyênUBND huyện Bình Xuyênô. Độ+ô. Ngọc
Thứ bảy 28/05/2022
Chủ nhật 29/05/2022
Số lượt truy cập :