Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Tuần trước Tuần thứ 17 năm 2021
(Từ ngày: 19/04/2021 - Đến ngày: 25/04/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai 19/04/2021
Thứ ba 20/04/2021
Thứ tư 21/04/2021
Thứ năm 22/04/2021
Thứ sáu 23/04/2021
Thứ bảy 24/04/2021
Chủ nhật 25/04/2021
Số lượt truy cập :