Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Tuần trước Tuần thứ 44 năm 2021
(Từ ngày: 25/10/2021 - Đến ngày: 31/10/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai 25/10/2021
Thứ ba 26/10/2021
Thứ tư 27/10/2021
Thứ năm 28/10/2021
Thứ sáu 29/10/2021
Thứ bảy 30/10/2021
Chủ nhật 31/10/2021
Số lượt truy cập :