TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Danh mục
Đơn vị trả lời

Tất cả các mục » Tổng hợp

Thủ tục chuyển địa điểm công ty

Kính gửi Ban biên Đường dây nóng Vĩnh Phúc

Quý cơ quan cho hỏi Công ty tôi làm việc là công ty 100% vốn nước đầu tư nước ngoài đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và bán buôn bán lẻ các sản phẩm như tai nghe Bluetooth ở Hà Nội nay công ty muốn chuyển về thành phố Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc.

Vậy ở Vĩnh Phúc Công ty cần làm thủ tục, giấy tờ gì đến những cơ quan nào?

Mong sớm nhận được câu trả lời của Quý cơ quan .

 

THÔNG TIN PHÚC ĐÁP

Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày gửi:     04/12/2018

Nội dung:

Ngày 28/11/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được phản ánh, kiến nghị của công dân với nội dung như sau: “Công ty tôi làm việc là công ty 100% vốn nước đầu tư nước ngoài đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và bán buôn bán lẻ các sản phẩm như tai nghe Bluetooth ở Hà Nội nay công ty muốn chuyển về thành phố Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc.Vậy ở Vĩnh Phúc Công ty cần làm thủ tục, giấy tờ gì đến những cơ quan nào? Mong sớm nhận được câu trả lời của Quý cơ quan”.

Sau khi nghiên cứu quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

1. Về việc chuyển trụ sở của doanh nghiệp khác tỉnh:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP “Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.”

Theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP nêu rõ Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có:

- Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

- Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được quy định tại khoản 4 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Ngoài ra, Doanh nghiệp thực hiện thêm một số thủ tục cần làm sau khi chuyển trụ sở khác tỉnh/thành phố:

- Làm lại con dấu khi chuyển trụ sở Công ty

- Xử lý hóa đơn khi chuyển công ty

- Làm lại biển Công ty khi chuyển trụ sở,…

2. Về việc chuyển địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Trường hợp thay đổi địa điểm đầu tư, Doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ và các mẫu văn bản thực hiện được đăng tải tại website của Sở Kế hoạch và Đầu tư: http://sokhdt.vinhphuc.gov.vn/noidung/tthc/Pages/chi-tiet-tthc.aspx?ItemId=1607.

Doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ trên và thực hiện theo hướng dẫn.

3. Về việc thay đổi thông tin về Giấy phép kinh doanh:

Trường hợp có thay đổi các nội dung trong Giấy phép kinh doanh, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời để Nhà đầu tư biết thực hiện./.

Gửi bởi Người gửi yêu cầu không nêu tên Ngày 28/11/2018

Số lượt truy cập :