Lịch sử hình thành và phát triển

23/03/2013

 

Tháng 1/1997, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập. Ngày 13/1/1997 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở chia tách từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phú. Sau khi tái lập Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc, tổ chức, bộ máy, vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Sở đã được kiện toàn cả về số lượng và chất lượng. Từ đó đến nay, vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư từng bước được hoàn thiện, khẳng định vai trò quan trọng trong công tác tham mưu và quản lý lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh. Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Uỷ ban Nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật;

Trong quá trình phát triển và trưởng thành Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn nhận được sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh; sự chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Đồng thời còn là công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư qua các thời kỳ đã cùng với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức, xây dựng và ngày càng hoàn thiện hệ thống quản lý và nội dung Kế hoạch hóa. Công chức, viên chức đang công tác trong ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc luôn trân trọng và biết ơn các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức kế hoạch đi trước đã nêu cao những tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo và tận tụy với công việc đã làm đẹp thêm truyền thống của ngành Kế hoạch và Đầu tư;

Ghi nhận những thành tích của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; liên tục nhiều năm qua, Đảng bộ, Công đoàn và Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư được cấp trên công nhận danh hiệu trong sạch, vững mạnh; tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1995); Huân chương Lao động hàng Nhì (năm 2000); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2005) và Huân chương độc lập hạng Ba ( năm 2011); Huân Chương Lao động hạng Ba cho nhiều cá nhân trong đơn vị. Ngoài ra, hàng năm sở được Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân công chức, viên chức trong toàn ngành. Đây là niềm cổ vũ động viên, khích lệ để tập thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu trên con đường xây dựng ngành Kế hoạch và Đầu tư ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần tích cực đưa tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh./.

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :