Phó giám đốc

20/04/2021

1. Phó giám đốc: Phạm Quang Thắng

 

+ Điện thoại: 02113 862 478; 0913590026

+ Email: thangpq@vinhphuc.gov.vn                                              

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo, thực hiện và quản lý một số lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm:

- Công tác kế hoạch và đầu tư lĩnh vực: Nông nghiệp, phòng chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Dân tộc và tôn giáo; Tài nguyên và môi trường; Công thương, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; Y tế; Lao động, thương binh và xã hội, dân số; Khoa học công nghệ; Thông tin và truyền thông; Báo chí, phát thanh và truyền hình; các chương trình nông nghiệp, nông thôn và nông dân, xây dựng nông thôn mới; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh.

- Quản lý vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; Doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp; kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân; công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp.

 - Đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh; theo dõi hoạt động các dự án ngoài khu công nghiệp; xúc tiến đầu tư, chỉ số năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư; quản lý các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của tỉnh; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo phân cấp; thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

 - Công tác nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp; quản lý, quản trị hệ thống tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc.

 - Công tác quy hoạch, đề tài, đề án, dự án, chương trình thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; chỉ đạo tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các phòng: Kinh tế ngành; Khoa giáo, Văn xã; Đăng ký kinh doanh; Kinh tế đối ngoại; Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; theo dõi hoạt động của Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; phối hợp công tác với các Hội nghề nghiệp.

- Tham gia Ban chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách; tiếp và làm việc với các đoàn kiểm toán nhà nước, thanh tra, kiểm tra theo lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi công tác kế hoạch và đầu tư các huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch, Sông Lô.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở phân công.

 

2. Phó giám đốc: Trần Quang Ngọc

+ Điện thoại: 0946 111818

+ Email: ngoctq@vinhphuc.gov.vn                                          

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo, thực hiện và quản lý các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm:

 - Công tác kế hoạch và đầu tư lĩnh vực: Xây dựng, giao thông, vận tải, hạ tầng đô thị, hạ tầng kỹ thuật, văn hóa ‑ thể thao ‑ du lịch, giáo dục ‑ đào tạo; các dự án trọng điểm, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), các dự án đô thị thông minh.

 - Công tác đấu thầu; công tác thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

 - Công tác quy hoạch, đề tài, đề án, dự án, chương trình thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; chỉ đạo tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

 - Công tác tài chính, quản trị của Sở (được ủy quyền làm chủ tài khoản); dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống khủng bố; Trưởng Ban ISO.

 - Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các phòng: Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, hạ tầng kỹ thuật; Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư; Thanh tra Sở.

- Tham gia Ban chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách; tiếp và làm việc với các đoàn kiểm toán nhà nước, thanh tra, kiểm tra theo lĩnh vực được phân công.

 - Theo dõi công tác kế hoạch và đầu tư các huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Tam Đảo, Tam Dương, Bình Xuyên.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở phân công.

 

 
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :