Phòng, đơn vị trực thuộc

01/12/2015

CÁC PHÒNG, BAN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ KH&ĐT VĨNH PHÚC

 
 

1. Văn Phòng Sở

Họ và tên: Dương Vân Anh
Chức vụ: Chánh Văn Phòng

Điện thoại: 02113 862 480;
Email: anhdv@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Phùng Thị Vân Quỳnh
Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng

Điện thoại: 02113 862 480;
Email: quynhptv@vinhphuc.gov.vn

 

2. Phòng Đăng ký kinh doanh

Họ và tên: Lương Quốc Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 02113 840 610;
Email: tuanlq@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Lan
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 840 610;

 Email: lanntm@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Tô Thị Hoàng Yến
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 02113 840 610;
 Email: yenth@vinhphuc.gov.vn

 

3. Thanh Tra Sở

Họ và tên: Lê Quang Vinh
Chức vụ: Chánh Thanh Tra

 Điện thoại: 02113 846 459;
 Email: vinhlq@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Văn Đức
Chức vụ: Phó Chánh Thanh Tra

Điện thoại: 02113 846 459;
Email: ducnv@vinhphuc.gov.vn

 

4.  Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch

Họ và tên: Đỗ Thị Hương Lan
Chức vụ: Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 861 776;
 Email: landth@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Hoàng Minh Hải
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 861 776;
 Email: haihm@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Lê Duy Thơ
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 861 776;
 Email: thold@vinhphuc.gov.vn

 

5. Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, hạ tầng kỹ thuật

Họ và tên: Nguyễn Đức Thắng
Chức vụ: Trưởng Phòng

Điện thoại: 02113 861 706;
Email: thangnd@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Đinh Thị Thu Huyền
Chức vụ: Phó trưởng phòng

 Điện thoại: 02113 861 706;
 Email: huyendtt@vinhphuc.gov.vn

 

6. Phòng Kinh Tế Đối Ngoại

Họ và tên: Phan Tiến Dũng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 842 743;
 Email: dungpt@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Đại Thị Thu Hà
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 02113 842 743;
Email: hadtt@vinhphuc.gov.vn

 

7. Phòng Khoa giáo, Văn Xã

Họ và tên: Phùng Thị Nhung
Chức vụ: Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 861 705;
 Email: nhungpt@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Kim Phương
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 861 705;
 Email: phuongnk@vinhphuc.gov.vn

 

8. Phòng Kinh Tế Ngành

Họ và tên: Khuất Văn Hợp
Chức vụ: Trưởng Phòng

 Điện thoại: 02113 861 704;
 Email: hopkv@vinhphuc.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Văn Duy
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 02113 861 704;
Email: duynv@vinhphuc.gov.vn

 

9. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Họ và tên: Dương Anh Vĩ
Chức vụ: Phụ trách Phòng

Điện thoại: 02113 845 026;
 Email: vyda@vinhphuc.gov.vn

10. Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Ánh
Chức vụ: Phó Giám Đốc Trung Tâm

Điện thoại: 02116 256 616;
Email: anhnn6@vinhphuc.gov.vn

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :