Chức năng nhiệm vụ quyền hạn

08/04/2016

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH PHÚC
 
 
 
 
Địa chỉ : 40 Nguyễn Trãi, Phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: (0211).3862480
Fax: (0211).3862480
Email: sokhdt@vinhphuc.gov.vn
 

Theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 08/04/2016 về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :