• Video

  • Album ảnh

Các dự án kêu gọi đầu tư theo Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 14/08/2019; Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 01/10/2019; Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 04/10/2019; Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 22/10/2019

25/11/2019

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :