• Video

  • Album ảnh

Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 (đợt 1)

10/01/2019

Xem file đính kèm

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :