• Video

  • Album ảnh

Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 04/06/2018

06/06/2018

Quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP năm 2018 (Chi tiết tại File đính kèm)

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :