• Video

  • Album ảnh

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và danh mục các dự án hạn chế, không thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. (27/10/2021)

Ngày 20/10/2021,UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2906/QĐ-UBND, phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và danh mục các dự án hạn chế, không thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :