• Video

  • Album ảnh

Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đợt 1 năm 2020

04/05/2020

1. Tên dự án: ĐTXD Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở của địa phương; đáp ứng như cầu về dịch vụ thương mại, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao cho người dân sống trong Khu đô thị.

3. Quy mô đầu tư:

a) Quy mô diện tích dự án: 29,0208 ha;

b) Quy mô dân số: Khoảng 5.000 người;

c) Quy mô các thành phần đất chức năng chính:

- Đất ở có tổng diện tích 125.517,3 m2. Trong đó: Đất ở liền kề có tổng diện tích 66.891,1 m2; đất ở kết hợp thương mại có tổng diện tích 24.557,5 m2; đất ở biệt thự có tổng diện tích 24.062,2 m2; đất ở hỗn hợp có tổng diện tích 10.042,5 m2;

- Đất công cộng có tổng diện tích 16.681,3 m2. Trong đó: Đất giáo dục có tổng diện tích 14.652,6 m2; đất văn hoá có tổng diện tích là 1.410,7 m2; đất y tế 618,0 m2;

- Đất dịch vụ thương mại có tổng diện tích là 1.384 m2;

- Đất cây xanh, mặt nước, thể dục thể thao có tổng diện tích 24.744,9m2. Trong đó: Đất cây xanh vườn hoa có tổng diện tích 13.361,5m2; đất cây xanh cách ly có tổng diện tích là 2.798,8 m2; đất cây xanh TDTT có tổng diện tích 2.829,1 m2; đất mặt nước có diện tích 5.755,5 m2;

- Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật có tổng diện tích 1.234 m2;

- Đất giao thông, tổng diện tích 120.646,5 m2. Trong đó: Đất đường giao thông có tổng diện tích 107.830,3 m2; đất bãi đỗ xe có tổng diện tích 12.816,2 m2.

d) Quy mô đầu tư xây dựng công trình:

- Đầu tư xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật bao gồm: San nền; giao thông; cấp nước; thoát nước mưa; thoát nước thải; cấp điện và chiếu sáng; thông tin liên lạc; cây xanh;...

- Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng xã hội bao gồm: Công trình dịch vụ công cộng gồm: Trường học, Y tế, Văn hóa; công trình kinh doanh dịch vụ thương mại 05 tầng.

- Đầu tư xây dựng công trình nhà ở:

+ Đầu tư xây dựng công trình nhà ở hỗn hợp bao gồm: 02 nhà ở hỗn hợp 10 tầng nổi + 01 tầng hầm để xe và  02 nhà ở hỗn hợp cao 6 tầng nổi + 01 tầng hầm để xe.

+ Đầu tư xây dựng công trình nhà ở thấp tầng: Dự án được quy hoạch gồm 579 ô đất ở liền kề; 218 ô đất ở liền kề kết hợp thương mại; 77 ô đất ở biệt thự. Chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng nhà ở tại các vị trí quy định trong quyết định chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh.

4. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: Khoảng 1.668,7 tỷ đồng, bao gồm: Chi phí GPMB tạm tính 68,5 tỷ đồng; chi phí đầu tư xây dựng các hạng mục tạm tính khoảng 1.600,2 tỷ đồng.

5. Tóm tắt các yêu cầu cơ bản của dự án:

a) Yêu cầu chính: Xây dựng khu đô thị mới được đầu tư xây dựng đồng bộ về hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; góp phần hoàn thiện quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Tường và thị trấn Tứ Trưng.

b) Vốn đầu tư: Vốn tự có của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

c) Phương án huy động vốn: Vay vốn của các ngân hàng thương mại và vốn góp của các nhà đầu tư thứ cấp đảm bảo các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở.

6. Thời hạn, tiến độ đầu tư dự kiến: Hoàn thành dự án sau 60 tháng (05 năm) kể từ ngày được công nhận làm Chủ đầu tư.

7. Địa điểm thực hiện dự án, diện tích khu đất, mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, hiện trạng khu đất.

a) Địa điểm thực hiện dự án: Tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

b) Các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt:

- Đất ở: 23,09 m2/người.

- Đất cây xanh: 2,67 m2/người, trong đó bố trí các sân chơi thể thao theo quy định.

- Đất giáo dục: 2,93 m2/người

- Công trình y tế trên khu đất diện tích 618 m2.

- Nhà văn hoá bố trí tại 02 vị trí phù hợp 02 nhóm ở.

- Bãi đỗ xe: 2,56 m2/người.

- Công trình thương mại được bố trí tại khối đế nhà ở hỗn hợp và tại tuyến phố ở kết hợp thương mại dịch vụ (chợ sử dụng chung trên địa bàn thị trấn Vĩnh Tường và Tứ Trưng).

(Chi tiết theo Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc).

c) Hiện trạng: Hiện trạng khu vực chủ yếu là đất nông nghiệp trồng lúa, trồng màu, đất kênh mương và đường giao thông nội đồng và đất giao thông khu vực.

8. Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư:

a) Yêu cầu sơ bộ về năng lực tài chính:

- Có vốn sở hữu tối thiểu Nhà đầu tư phải thu xếp cho dự án: Tối thiểu 15% tổng mức đầu tư (250,3 tỷ đồng).

- Giá trị ròng tài sản bình quân trong 05 năm gần nhất tối thiểu: Không thấp hơn vốn chủ sở hữu tối thiểu 250,3 tỷ đồng.

- Khả năng thu xếp vốn vay: 1.418,4 tỷ đồng.

b) Yêu cầu sơ bộ về kinh nghiệm Nhà đầu tư:

- Đã được giao thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới. Đáp ứng các yêu cầu sau đây:

+ Có tổng mức đầu tư tối thiểu bằng 50% giá trị dự án đang xét.

+ Nhà đầu tư có phần giá trị vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng yêu cầu về vốn chủ sở hữu của dự án đang xét.

+ Dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng trong 05 năm gần đây (tối thiểu là các hạng mục chính Hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện).

- Không có dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, đầu tư xây dựng nhà ở bị thu hồi (do vi phạm pháp luật, chậm tiến độ).

- Các dự án nêu trong các yêu cầu trên, Nhà đầu tư tham gia với vai trò là Nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu.

Ngoài ra, Nhà đầu tư cần đáp ứng các yêu cầu năng lực khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu, kinh doanh bất động sản, phát triển đô thị, nhà ở.

9. Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 30 ngày kể từ ngày Danh mục được đăng tải lần thứ nhất.

10. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trường hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa quy định lộ trình áp dụng và hướng dẫn chi tiết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 91 Nghị định này, nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tới Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư bao gồm: Văn bản đăng ký thực hiện dự án; hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

- Địa chỉ nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc: Số 40, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;  Điện thoại: 0211.3862480; Fax: 0211.3862480; Email: sokhdt@vinhphuc.gov.vn.

 

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :