• Video

  • Album ảnh

Quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 (21/04/2021)

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 quy định về phương thức hỗ trợ chênh lệch lãi suất và hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Vĩnh Phúc hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (20/01/2020)

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 90/2019/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :