• Video

  • Album ảnh

Vĩnh Phúc hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (20/01/2020)

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 90/2019/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :