Một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

15/12/2021 | 12:00 AM

Năm 2021, Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Vĩnh Phúc đã kiểm soát tốt dịch bệnh, luôn là mô hình điểm về thực hiện mục tiêu kép trong cả nước, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021 tiếp tục ổn định, 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Số lượt truy cập :